Arbocatalogus voor Verpleeg-,
Verzorgingshuizen en Thuiszorg

Zoekresultaten (27)

Doorsturen

Ongewenst gedrag

Ongewenst gedrag kan tussen veel verschillende personen plaatsvinden. Het kan zich afspelen tussen medewerker en cliënt, maar ook familie en bezoekers kunnen erbij betrokken zijn. Het kan optreden tijdens de reis naar de cliënt, of tussen de medewerker en derden. Het kan ook voorkomen tussen medewerkers van een organisatie onderling. Voorbeelden van ongewenst gedrag zijn: Verbale agressie – schelden, schreeuwen, treiterenFysieke agressie – slaan, schoppen, vastgrijpenIntimidatie(seksueel... » lees meer

Richtlijnen

De organisatie moet een beleid (Arbowet artikel 1.3e en 3.2) voeren dat gericht is op het beschermen van werknemers tegen agressie, geweld en seksuele intimidatie, pesten en de nadelige gevolgen daarvan. Ofwel verschillende uitingen van ongewenst gedrag.Hiervoor is het nodig dat werkgevers de risico’s beoordelen in de risico-inventarisatie- en evaluatie (RI&E).op basis van die risico’s maatregelen opnemen in het plan van aanpak.de betrokken werknemers voorlichting en onderricht geven over di... » lees meer

Inventariseren

Beleidsontwikkeling begint bij het in kaart brengen en beoordelen van de huidige stand van zaken. De gegevens daarvoor komen uit de organisatie zelf. Bronnen zijn: de risico-inventarisatie en -evaluatie, het werkoverleg, functioneringsgesprekken, registratie en afhandeling van incidenten en evt. een werkbelevingsonderzoek. Let op dat risico’s voor verschillende groepen werknemers erg kunnen verschillen. Ga dus niet zomaar uit van de gemiddelde score, maar kijk naar risicogroepen, onderscheid i... » lees meer

Ondersteunende middelen

Hier vindt u oplossingen en ondersteunende middelen voor de aanpak rond ongewenst gedrag in uw organisatie. Ze zijn geordend in tijd: in te zetten voor, tijdens of na een (bijna-)incident. Zo kunt u snel een voor u relevant middel vinden. Bij de toelichting vindt u steeds belangrijke aandachtspunten en onder maatwerk is omschreven in hoeverre het onderscheid naar soort zorg (thuiszorg versus verpleging en verzorging) of onderscheid naar dader relevant is. Ook ziet u steeds verwijzingen naar rele... » lees meer

Praktijkvoorbeelden

Hier vindt u een selectie van veelomvattende of inspirerende praktijkvoorbeelden. Via de pagina’s met ondersteunende middelen vindt u bovendien specifieke praktijkvoorbeelden die u bij de invulling voor uw organisatie kunnen inspireren. Voorbeelden van beleid ongewenst gedrag zijn: Sociale Veiligheid van Cordaan ThuiszorgBeleidsnotitie van Zorgcombinatie Noorderboog Functieprogramma Agressie van Archipel Kenniscentrum Dommelhoef & Landrijt Eindverslag, werkboek en stappenplan "Omgaan m... » lees meer

Achtergrondinformatie

Hier vindt u links naar andere websites en boeken die uw kennis over dit beleidsthema kunnen verdiepen. De website www.gezondenzeker.nl is gericht op fysieke belasting, agressie en werkdruk in de zorg. Sleutelpersonen die zich bezighouden met deze thema’s vinden praktijkinformatie, tips, gratis brochures en richtlijnen ter ondersteuning van hun werkzaamheden. Tevens kunnen zij zich aanmelden voor de nieuwsbrief en het forum. De website Veiligezorg® en het Handboek Veiligezorg biedt een s... » lees meer