Arbocatalogus voor Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg, Kraamzorg en Jeugdgezondheidszorg

Goede arbeidsomstandigheden zijn belangrijk en medewerkers moeten veilig, verantwoord en met plezier kunnen werken. De Arbocatalogus VVT geeft u een overzicht van de belangrijkste arbeidsrisico's met daarbij gezonde en veilige oplossingen.

Arbocatalogus voor Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg, Kraamzorg en Jeugdgezondheidszorg

Goede arbeidsomstandigheden zijn belangrijk en medewerkers moeten veilig, verantwoord en met plezier kunnen werken. De Arbocatalogus VVT geeft u een overzicht van de belangrijkste arbeidsrisico's met daarbij gezonde en veilige oplossingen.

Arbocatalogus voor Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg, Kraamzorg en Jeugdgezondheidszorg

Goede arbeidsomstandigheden zijn belangrijk en medewerkers moeten veilig, verantwoord en met plezier kunnen werken. De Arbocatalogus VVT geeft u een overzicht van de belangrijkste arbeidsrisico's met daarbij gezonde en veilige oplossingen.

Waarom Arbocatalogus voor VVT?

De Arbocatalogus VVT biedt richtlijnen en veel informatie over oplossingen met praktijkvoorbeelden voor belangrijke arbeidsrisico’s voor werkgevers en werknemers in de verpleeg- en verzorgingshuiszorg, thuiszorg, jeugdgezondheid- en kraamzorg. De arbeidsrisico's zijn onderverdeeld in de thema’s: Biologische agentia, Fysieke belasting, Gevaarlijke stoffen, Psychosociale arbeidsbelasting, Bedrijfshulpverlening, Zwangerschap en Arbeid.

Instellingen in de branche VVT kunnen hiermee hun Arbobeleid op maat vorm geven. Uitgangspunt is dat het wegnemen van oorzaken die veilig en gezond werken in de weg staan (de zogenaamde bronaanpak), voorrang heeft boven het bestrijden of leren omgaan met een arbeidsrisico. Veel ondersteunende middelen die u in de Arbocatalogus VVT vindt, zijn ontwikkeld in het kader van... » lees meer over Arbocatalogus VVT