Arbocatalogus voor Verpleeg-,
Verzorgingshuizen en Thuiszorg

Werkvormen

Doorsturen
Waarom werkvormen?
Een werkvorm is een creatieve manier om een onderwerp te bespreken. Een quiz bijvoorbeeld, of een set met stellingen. Wil je regelmatig aandacht geven aan gezond en veilig werken? Dan kun je de werkvormen goed gebruiken. Bijvoorbeeld door elke maand op het werkoverleg een werkvorm te doen en zo alle gezond en veilig werken thema’s eens per jaar te bespreken. Wil je een verandering bereiken? Ook dan kunnen werkvormen geschikt zijn. Je kunt ze gericht inzetten om een vicieuze cirkel te doorbreken en een stap richting het gewenste gedrag te zetten.

Welke werkvorm kies ik?
Bij het bepalen wat je waarom wilt doen kun je de volgende drie stappen gebruiken.

Stap 1: Het nu en de toekomst. Ga om veiliger en gezonder te werken in je organisatie eerst na wat er beter kan. Vaak doe je dat met de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie. Je kunt ook specifieke checklisten, gesprekken en je eigen observaties gebruiken. Hoe concreter je het verschil tussen de huidige situatie en je gewenste toekomst beschrijft, hoe beter. Bijvoorbeeld ‘tilliften worden bijna niet gebruikt’ of ‘agressie-incidenten worden nauwelijks gemeld’.

Stap 2: Bezin en bedenk. Soms lijkt een oplossing voor de hand te liggen. ‘Medewerkers voorlichten hoe en wanneer de tilliften gebruikt moeten worden. Medewerkers vertellen dat ze alle incidenten moeten melden’. Maar vraag je eerst af hoe het komt dat medewerkers nog niet doen wat je zou wensen. Bedenk daarbij dat voordat iemand iets anders gaat doen, het nodig is dat hij/zij dat weet, wil, kan en durft. Meer weten over hoe je dit kunt analyseren? Lees dan de gereedschapskist. Enne, weet je niet waarom het nog niet naar wens verloopt? Ga het de medewerkers dan vragen, mét een werkvorm!

Stap 3: Geven en krijgen. Wat je aandacht geeft groeit. Waar je energie in stopt, kun je reactie op verwachten. Om gewoontes te veranderen is veel bewuste aandacht en doorzettingsvermogen nodig. Om teamgedrag te beïnvloeden evengoed. Kies dus voor een aanpak die past bij hoe groot je gewenste verandering is. Bij de werkvormen vind je ook een leeswijzer over welke werkvorm je voor welk onderwerp kunt inzetten.