Arbocatalogus voor Verpleeg-,
Verzorgingshuizen en Thuiszorg

Praktijkvoorbeelden

Doorsturen
Belangrijk instrument voor voorlichting en instructie is de werkplekinstructiekaart (WIK). Hiervan treft u twee voorbeelden aan die zijn opgesteld met behulp van de Stoffenmanager.

Het opstellen van een overzicht van alle gebruikte stoffen en hun gevaren vormt de basis voor de risico-beheersing. Dit wordt het Stoffenregister genoemd. U treft hier een voorbeeld aan.

In het document Praktijkvoorbeeld uitwerking Stoffenmanager vindt u de uitwerking van de risicobeoordeling van drie stoffen: alcohol 70% (desinfectie), Calligator bedpanspoeler, en Taski Clonet W4f 2015 toiletreiniger.