Arbocatalogus voor Verpleeg-,
Verzorgingshuizen en Thuiszorg

Bedrijfshulpverlening

Doorsturen
In dit deel van de Arbocatalogus wordt ingegaan op de organisatie van de bedrijfshulpverlening (BHV). BHV is het onderdeel van het arbobeleid dat gericht is op de beheersing van veiligheidsrisico’s in de zorgorganisatie. Het doel van de BHV is om bij calamiteiten of situaties die tot een calamiteit kunnen leiden snel in te kunnen grijpen. Een goede BHV-organisatie is daarmee belangrijk, maar is vanuit het oogpunt van zorginstellingen één van de belangrijkste bijzaken, aangezien zorginstellingen als primair doel het bieden van zorg hebben. Kwaliteit en veiligheid staan aan de basis van de zorg en de BHV maakt daar een integraal deel van uit. Het is daarom van belang dat investeringen in de BHV-organisatie kosteneffectief zijn en er waar mogelijk gezocht wordt naar synergie en balans tussen investeringen in zorg, leefbaarheid, kwaliteit en veiligheid.

Een uitgebreide richtlijn voor het inrichten van een BHV-organisatie vindt u in het document Arbocatalogus Bedrijfshulpverlening