Arbocatalogus voor Verpleeg-,
Verzorgingshuizen en Thuiszorg

Achtergrondinformatie

Doorsturen
Voor meer achtergrondinformatie over de organisatie van BHV in een zorginstelling verwijzen wij naar onderstaande documenten en websites. Dit zijn bronnen waarop de Arbocatalogus Bedrijfshulpverlening is gebaseerd.

Actiz (2014). Brandveiligheid in de langdurige zorg, Branchevisie en handleiding voor verantwoord brandveiligheidsbeleid.

Arbokennisnet, dossiers Bedrijfshulpverlening en Brandbestrijding

GHOR Nederland (2009). Landelijk model regionaal zorgcontinuïteitsplan voor GHOR-bureaus.

Goede BHV-praktijken (2013) Praktische BHV-voorbeelden gebundeld, Van en met elkaar leren bij het organiseren van interne hulpverlening.

NIBHV (2012). BHV als veiligheidsmotor, een visie op zelfredzaamheid en bedrijfshulpverlening.

Rijksoverheid (2015). Bedrijfshulpverlening (BHV). Gevonden op 17 februari 2015

Stichting van de Arbeid (2008), Handreiking Bedrijfshulpverlening. Den Haag

VeiligheidNL (2012). Zorginstellingen langdurige zorg, cijfers over ongevallen en geweld.

Veiligheidsregio Utrecht (2011), Regionale Leidraad Zorgcontinuïteit bij Rampen en Crises. Gevonden op 17 februari 2015