Arbocatalogus voor Verpleeg-,
Verzorgingshuizen en Thuiszorg

Ondersteunende middelen

Doorsturen
In de Arbocatalogus worden drie typen functionarissen werkzaam voor de BHV-organisatie beschreven: de veiligheidscoördinator, de BHV-instructeurs en de basishulpverleners.
  • In bijlage 1 van het document Arbocatalogus Bedrijfshulpverlening vindt u als ondersteuning een meer gedetailleerde uitwerking van de taken van de basishulpverleners.
  • De BHV-instructeur is verantwoordelijk voor het organiseren van trainingen en preventieve maatregelen en het monitoren van risico’s binnen de zorginstelling. In bijlage 2 vindt u een meer gedetailleerde uitwerking over de BHV-instructeur.
  • De veiligheidscoördinator is verantwoordelijk voor het coördineren en faciliteren van het beleid rondom de BHV-organisatie en de bedrijfsnoodorganisatie. In bijlage 3 vindt u een meer gedetailleerde uitwerking over de veiligheidscoördinator.