Arbocatalogus voor Verpleeg-,
Verzorgingshuizen en Thuiszorg

Praktijkvoorbeelden

Doorsturen
In het document Arbocatalogus Bedrijfshulpverlening zijn op verschillende plekken organisatie praktijkvoorbeelden opgenomen. Deze voorbeelden illustreren op welke manier zorginstellingen hun BHV georganiseerd hebben. In paragraaf 2.4 is een aantal praktijkvoorbeelden van scenario’s uitgewerkt, zodat men een indruk krijgt van de mogelijke situaties en op welke manier er in een vergelijkbaar geval adequaat kan worden gereageerd. Het meest belangrijke in alle scenario’s is dat iedereen die aanwezig is op het moment van een ongeval of brand de juiste actie kan ondernemen en zo een bijdrage kan leveren aan de veiligheid van de situatie.

De volgende in de praktijk ontwikkelde en gebruikte documenten kunnen als voorbeeld worden genomen bij het opzetten of aanpassen van de eigen BHV-organisatie.
  • De BHV organisatie van Stichting Elisabeth die in 2015 is geactualiseerd.
  • Het instellingsnoodplan voor een locatie van de Stichting Elisabeth.
  • De BHV organisatie van Severinus in samengevatte vorm en een toelichting op de wijze waarop Severinus buurthulpverlening heeft georganiseerd.
  • In de juiste volgorde handelen’ is een praktische aanpak van zorgorganisatie Beweging 3.0 om medewerkers bewust te maken hoe te handelen bij een calamiteit met open vuur. Bij een situatiebeschrijving over een beginnende brand zijn 14 stappen nodig om adequaat te handelen. Medewerkers zetten de stappen (die door elkaar staan) in de goede volgorde en bespreken achteraf met de leidinggevende of BHV’er de juiste volgende. Deze opdracht maakt deel uit van de werkwijze ‘Arboplezier in een kwartier.
  • In het boekje 'Goede BHV praktijken, zo organiseer je interne noodhulp' zijn een kleine 50 voorbeelden van BHV-organisatie verzameld. 42 organisaties in 9 branches, waaronder ook de zorg, hebben beschreven hoe zij hun interne noodhulp hebben georganiseerd. Het boekje geeft handvatten en een overzicht aan mogelijkheden, kennis en ervaring om hulp bij nood te organiseren, waarbij leren van elkaar het uitgangspunt is.
Hebt u een handig instrument ontwikkeld in uw instelling? Of hebt u een succesverhaal van een goed geïmplementeerde werkwijze binnen uw organisatie? Stuur het ons toe. Wij kunnen de actualiteit van een opgenomen praktijkvoorbeeld niet garanderen. Is een praktijkvoorbeeld (op onderdelen) niet meer up-to-date? Meld het ons dan!