Arbocatalogus voor Verpleeg-,
Verzorgingshuizen en Thuiszorg

Richtlijnen

Doorsturen
De zeven uitgangspunten voor het organiseren van een redelijke en functionele BHV-organisatie in een zorginstelling zijn:
  • Verantwoorde zorg betekent ook de zorg voor een redelijke bedrijfshulpverlening
  • Veiligheid is een gedeelde verantwoordelijkheid
  • Draag zorg voor een realistische risico-inschatting en communiceer deze
  • Alle medewerkers moeten basis bedrijfshulpverleningsvaardigheden beheersen
  • Gebruik de zelfredzaamheid van patiënten en bezoekers
  • Zorg voor een goede veiligheidscultuur
  • Calamiteiten vergen meer hulp dan de zorginstelling zelf kan organiseren

In het document Arbocatalogus Bedrijfshulpverlening vindt u de uitwerking van deze zeven uitgangspunten.