Arbocatalogus voor Verpleeg-,
Verzorgingshuizen en Thuiszorg

Achtergrondinformatie

Doorsturen
Tools en richtlijnen
In het kader van infectiepreventie is op landelijk niveau veel aandacht voor het beheersen van risico’s van biologische agentia. Voor diverse sectoren worden landelijke protocollen en hulpmiddelen ontwikkeld die u als de standaard kunt beschouwen. Hier kunt u goed gebruik van maken bij het invullen van uw beleid:

  • Vaccinatiebeleid hepatitis en prikincidenten (update 2016)
  • Landelijke Richtlijn Prikaccidenten (update 2016)
  • Reiniging en desinfectie standaardmethoden gezondheidszorg (WIP, 2009)
  • Persoonlijke hygiëne richtlijn LCI
  • Brochure handhygiëne (RIVM SNIV)
  • Draaiboek Norovirus (LCI) LCI-richtlijn in concept gereed (2015)
  • Checklist Hygiëne en Veiligheid V&V (LCHV)
Achtergrondinformatie en bronnen
Verdere achtergrondinformatie en de bronnen waar naar verwezen wordt in deze arbocatalogus zijn weergegeven in het overzicht Achtergrondinformatie.