Arbocatalogus voor Verpleeg-,
Verzorgingshuizen en Thuiszorg

Ondersteunende middelen

Doorsturen
Met de RI&E brengt u in kaart waar risico's ten aanzien van biologische agentia spelen binnen uw instelling. Vervolgens bekijkt u hoe u de risico's gaat beheersen. Om dit planmatig te doen bekijkt u wat u hiervoor in uw arbobeleid voor biologische agentia gaat opnemen.

Bij het zoeken naar maatregelen zijn een aantal uitgangspunten van belang: