Arbocatalogus voor Verpleeg-,
Verzorgingshuizen en Thuiszorg

Praktijkvoorbeelden

Doorsturen
Zorginstellingen hebben in het kader van hun arbobeleid (en infectiepreventie beleid) verschillende protocollen opgesteld om schade door biologische agentia te voorkomen. In dit hoofdstuk worden enkele praktijkvoorbeelden beschreven. Hiermee kunt u zich een beeld vormen over de uitwerking.

  • Het ‘Norovirus Draaiboek’ van Haagsche Wijk- en WoonZorg is een stappenplan hoe te handelen wanneer Norovirus is gediagnosticeerd.
  • In ‘Richtlijnen Hygiëne en Infectiepreventie’ omschrijft Careyn richtlijnen voor VVT-intramuraal, huishoudelijke zorg, Jeugdgezondheidszorg en kraamzorg verpleeg- en verzorgingshuizen, thuis- en kraamzorg.
  • Het ‘Drieluik’ van Beweging 3.0 helpt medewerkers aan inzicht in omgaan met handhygiëne in verleden, heden en toekomst. Zodat medewerkers via de reflectie op het verleden en de huidige situatie samen besluiten wat de afspraken voor de toekomst gaan zijn. Deze werkvorm maakt deel uit van de werkwijze ‘Arboplezier in een kwartier’.