Arbocatalogus voor Verpleeg-,
Verzorgingshuizen en Thuiszorg

Inventariseren

Doorsturen
Om te zorgen dat behandelingen met cytostatica bij cliënten goed geïnventariseerd wordt, is het van belang dat de organisatie een aantal punten in zijn beleid opneemt:.

  • Neem het doorgeven van gebruik van cytostatica aan betrokken thuiszorginstellingen en hun medewerkers op in uw leveringsvoorwaarden voor zorg aan cliënten;
  • Neem contact op met het CIZ (Centrum indicatiestelling Zorg) in uw regio en maak afspraken over het benoemen van cytostaticabehandeling bij de indicatiebeschrijving;
  • Zorg dat de intakemedewerker een standaard vraag opneemt over gebruik van cytostatica bij cliënten.