Arbocatalogus voor Verpleeg-,
Verzorgingshuizen en Thuiszorg

Ondersteunende middelen

Doorsturen
Veilig omgaan met cytostatica in de thuiszorg is een digitaal instructieprogramma dat richtlijnen en protocollen geeft voor het veilig omgaan met cytostatica. Iedereen die toegang heeft tot een computer met een geluids- en videokaart kan het programma raadplegen. Het programma is geschikt voor alle medewerkers op alle niveaus. Het programma bestaat uit een algemeen gedeelte en is vervolgens ingedeeld naar werkzaamheden. Afhankelijk van de uit te voeren werkzaamheden kan de medewerker naar het desbetreffende hoofdstuk voor informatie op maat. De informatie wordt ondersteund door beelden en geluid.

Het programma geeft richtlijnen om directe en indirecte blootstelling aan (resten) cytostatica te voorkomen.
Drie punten zijn heel belangrijk:

Nadat de cliënt zijn medicijnen gekregen heeft moet de hulpverlener 7 dagen lang:
1. Zorgen voor een veilige en hygiënische werkwijze in een logische volgorde waarbij het risico op contact met uitscheidingsproducten zo klein mogelijk wordt gemaakt;
2. Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken bij de zorg voor de cliënt, bij het schoonmaken van het sanitair en met het beddengoed en persoonlijk wasgoed van de cliënt;
3. De cliënt vertellen wat hij/zij zelf kan doen om besmetting van oppervlakken en materialen te voorkomen.

In het programma wordt heel concreet beschreven hoe de drie belangrijke punten toegepast kunnen worden door alle medewerkers met alle soorten werkzaamheden in de Thuiszorg.

Het Implementatieplan bij het digitale instructieprogramma ‘Veilig omgaan met cytostatica in de thuiszorg’ ondersteunt de instelling bij de implementatie van het programma. Het biedt een stappenplan en documenten die in het implementatietraject van pas kunnen komen. Het implementatieplan heeft als bijlage de tekst van het instructieprogramma opgenomen.

Documenten