Arbocatalogus voor Verpleeg-,
Verzorgingshuizen en Thuiszorg

Richtlijnen

Doorsturen
Een deel van alle cliënten wordt met cytostatica behandeld. Hulpverleners krijgen zeker niet dagelijks te maken met deze cliënten. Als het zich voordoet moet de medewerker op dat moment echter wel in staat zijn om dit te signaleren en voldoende kennis hebben om veilig te kunnen werken.

Om cytostaticabesmetting van de medewerker en anderen te voorkomen moet de organisatie er zorg voor dragen dat alle hulpverleners:

  • Kunnen signaleren dat het een cliënt betreft die behandeld wordt met cytostatica;
  • Zich bewust zijn van de noodzaak om veilig om te gaan met cytostatica;
  • De juiste personen kunnen inschakelen bij ontbrekende informatie en voor vragen;
  • De benodigde maatregelen kunnen toepassen in de zorg voor de cliënt.