Arbocatalogus voor Verpleeg-,
Verzorgingshuizen en Thuiszorg

Fysieke belasting

Doorsturen
Fysieke belasting is de belasting die het lichaam ondervindt tijdens lichamelijke arbeid. Vooral gewrichten en spieren van rug, nek, schouders en ledematen staan hier aan bloot. Bewegen is gezond en belangrijk, maar lichamelijke overbelasting kan leiden tot gezondheidklachten en verzuim of kan zelfs langdurige uitval veroorzaken.

Lichamelijke overbelasting is een van de belangrijkste veroorzakers van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Grofweg een derde van verzuim hangt samen met fysieke belasting. Dat is niet nodig. Voorkomen dat klachten ontstaan is wel degelijk mogelijk.
Wat opvalt is dat het trainen in goede til- of werktechnieken niet genoeg helpt. Belangrijker is dat er grenzen worden gesteld aan de lichamelijke belasting. Alles wat 'te' zwaar is, moet voorkomen worden. Verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties hebben de laatste jaren veel bereikt en instellingen tonen aan dat het werkt, ook op langere termijn. In dit hoofdstuk vindt u richtlijnen en oplossingen om lichamelijke overbelasting te voorkomen.
De werkgever dient doeltreffende maatregelen te nemen om te voorkomen dat de werknemers schade kunnen oplopen door fysieke overbelasting.