Arbocatalogus voor Verpleeg-,
Verzorgingshuizen en Thuiszorg

Ondersteunende middelen

Doorsturen
Er zijn in de loop der jaren verschillende middelen ontwikkeld die kunnen helpen fysieke overbelasting te voorkomen. Deze variëren van voorbeeld-protocollen, adviezen over werkhouding, het gebruik van hulpmiddelen tot praktische tips om knelpunten aan te pakken.

Transferprotocol

Een transferprotocol is een formulier waarop de afspraken staan die de zorgverleners met de cliënt maken over de wijze van tillen/verplaatsing en de wijze van zorgverlening. De afspraken zijn gebaseerd op de praktijkrichtlijnen fysieke belasting. Het vastleggen van de afspraken ondersteunt dat alle betrokken zorgverleners de praktijkrichtlijnen toepassen.

Arbocheck
De Arbocheck is een beoordeling van de fysieke arbeidsomstandigheden waaronder medewerkers zorg moeten verlenen bij een individuele cliënt. Deze check wordt meestal bij de start van de zorgverlening afgenomen. Indien nodig worden afspraken gemaakt met de cliënt. De Arbocheck maakt duidelijk welke aanpassingen (aan materialen en werkomgeving) eventueel moeten plaatsvinden en/of welke hulpmiddelen de organisatie of de cliënt moet inzetten om te komen tot een gezonde arbeidssituatie en een veilige situatie voor de cliënt. Er is een arbocheck voor huishoudelijke zorg, verpleging en verzorging en kraamzorg .

Zware cliënten BMI40+
Medewerkers krijgen de komende jaren steeds meer cliënten met extreem overgewicht. BMI40+ geeft tips over de adequate en ergonomisch verantwoorde zorg voor cliënten met extreem overgewicht. Kijk ook op www.bmi40plus.nl.

Oudere werknemer
De ouder wordende medewerker kan meer moeite gaan ervaren met de uitoefening van lichamelijk belastende werkzaamheden. Slim ouder worden in de zorg geeft informatie en tips over hoe de oudere medewerker kan omgaan met de fysieke zwaarte van het werken in de zorg. Voor managers geeft de brochure Elf vragen over vitaliteitbeleid tips en informatie over de invulling van vitaliteitbeleid. Het doel van vitaliteitbeleid is rekening te houden met de verminderende fysieke belastbaarheid van de ouder wordende medewerkers en voorwaarden te scheppen om zo lang mogelijk het werk met plezier te kunnen blijven doen.

Werkhouding
In vijf educatieve filmpjes is een goede werkhouding tijdens de kraamzorg in beeld gebracht. Op YouTube vindt u een filmpje over werkhouding tijdens:Op de subsite werkhouding vindt u foto’s, plaatjes en tips over een goede werkhouding in de huishoudelijke verzorging, de verzorging & verpleging en de kraamzorg.

Relevante sites