Arbocatalogus voor Verpleeg-,
Verzorgingshuizen en Thuiszorg

Praktijkvoorbeelden

Doorsturen
Valprotocol
Het Valprotocol van Allévo Thuiszorg is een Powerpoint-presentatie. Hierin wordt de cliënt weer tot stand gebracht met gebruik van een luchtmatras.

Gedragsobservatiechecklist steunkous
Zorgorganisatie Beweging 3.0 gebruikt voor haar medewerkers die werkzaam zijn in de verzorging een 'gedragsobservatiechecklist steunkous'. De inzet van deze checklist dient meerdere doelen. Uiteraard is het een check of medewerkers de steunkous zoals bedoeld aan- en uittrekken. Doordat collega’s elkaar observeren werken zij bovendien aan het vergroten van gezondheidsbewustzijn, kennis en vaardigheden én oefenen ze in het geven van feedback aan elkaar. De observatieopdracht maakt deel uit van de werkwijze 'Arboplezier in een kwartier'

Gezond je werk uitvoeren

Zorgorganisatie Beweging 3.0 werkt aan het vergroten van kennis en vaardigheden om fysieke (over)belasting te voorkomen. Met de foto-opdracht ‘Gezond je werk uitvoeren’ gaan facilitaire medewerkers per team in groepjes aan de slag met foto’s van werkhoudingen uit hun dagelijkse praktijk. Zo staan zij stil bij ‘hoe doe ik het zelf’, ‘hoe lost een collega het op’ en uitwisseling met elkaar. Dit leidt tot een toename van kennis, inzicht en het bewuster omgaan met hun eigen fysieke belasting. De foto-opdracht maakt deel uit van de werkwijze ‘Arboplezier in een kwartier’.