Arbocatalogus voor Verpleeg-,
Verzorgingshuizen en Thuiszorg

Richtlijnen

Doorsturen
In het Arbobesluit is bepaald dat de arbeid zo wordt georganiseerd dat de fysieke belasting geen of zo weinig mogelijk gevaren met zich kan brengen voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemer.

De Praktijkrichtlijnen fysieke belasting geven iedereen duidelijkheid over de grenzen tussen toelaatbare - en niet meer toelaatbare belasting tijdens het werk. Ze vormen daarmee de basis voor een effectief preventiebeleid in een instelling. Er zijn Praktijkrichtlijnen opgesteld voor zorgverleners en voor medewerkers in ondersteunende diensten.