Arbocatalogus voor Verpleeg-,
Verzorgingshuizen en Thuiszorg

Ongewenst gedrag

Doorsturen
Ongewenst gedrag kan tussen veel verschillende personen plaatsvinden. Het kan zich afspelen tussen medewerker en cliënt, maar ook familie en bezoekers kunnen erbij betrokken zijn. Het kan optreden tijdens de reis naar de cliënt, of tussen de medewerker en derden. Het kan ook voorkomen tussen medewerkers van een organisatie onderling.
Voorbeelden van ongewenst gedrag zijn:

  • Verbale agressie – schelden, schreeuwen, treiteren
  • Fysieke agressie – slaan, schoppen, vastgrijpen
  • Intimidatie(seksueel) – dreigen, chanteren, opmerkingen maken, handtastelijkheden, achtervolgen
  • Discriminatie – agressie, intimidatie en/of pesten in relatie tot geslacht, etnische achtergrond, handicap, seksuele voorkeur, leeftijd
  • Criminaliteit - vernieling, vandalisme of inbraak in de omgeving van cliënten of in de organisatie
  • Pesten – intimideren, gericht (structureel) ontregelen of vernederen, gericht tegen één individu of groep.
Er zijn meerdere redenen waardoor iemand ongewenst gedrag kan vertonen. Wat betekent dat de aanpak van ongewenst gedrag verschillende oplossingsrichtingen vergt.

Meer informatie over de oorzaken van ongewenst gedrag.