Arbocatalogus voor Verpleeg-,
Verzorgingshuizen en Thuiszorg

Ondersteunende middelen

Doorsturen
Hier vindt u oplossingen en ondersteunende middelen voor de aanpak rond ongewenst gedrag in uw organisatie. Ze zijn geordend in tijd: in te zetten voor, tijdens of na een (bijna-)incident. Zo kunt u snel een voor u relevant middel vinden.
Bij de toelichting vindt u steeds belangrijke aandachtspunten en onder maatwerk is omschreven in hoeverre het onderscheid naar soort zorg (thuiszorg versus verpleging en verzorging) of onderscheid naar dader relevant is. Ook ziet u steeds verwijzingen naar relevante praktijkvoorbeelden en documenten.
De verbetercheck geeft een korte uitleg per ondersteunend middel en helpt bij het gericht raadplegen van deze arbocatalogus.
Voor implementatie van het beleid ongewenst gedrag is als toegift een apart onderdeel uitgewerkt.

Voor
Het voorkomen van ongewenst gedrag en het stimuleren van gewenst gedrag staat en valt met een aanpak die een breed draagvlak en bekendheid heeft in de organisatie. Het vastleggen van werkwijzen en afspraken en vervolgens medewerkers er bekend en bewust mee maken is het belangrijkste om ongewenst gedrag te voorkomen. Of als het toch voorkomt de schade beperkt te houden.

Oplossingen en ondersteunende middelen in te zetten VOOR het (bijna) incident: Tijdens
Om tijdens het optreden van een (dreigend) incident adequaat te kunnen handelen zijn deze ondersteunende middelen een ‘must’. Ze vloeien voort uit de preventieve aanpak. Om ervoor te zorgen dat ze op cruciale momenten worden ingezet is het van belang er ‘droog’ mee te oefenen. Organiseer bijvoorbeeld, net als voor brand, eens een oefening ‘hoe te handelen bij een incident’.

Oplossingen en ondersteunende middelen in te zetten TIJDENS het (bijna) incident:Na
Na een incident is opvang en nazorg van de betrokkenen belangrijk. Registratie, ook van bijna-incidenten, is van belang om uw beleid te evalueren. Elk incident vraagt na afloop om maatwerk. De ondersteunende middelen bieden een leidraad voor uw keuzes. Zo weet u of u per incident overal aan heeft gedacht.

Oplossingen en ondersteunende middelen in te zetten NA het (bijna) incident:

Documenten