Arbocatalogus voor Verpleeg-,
Verzorgingshuizen en Thuiszorg

Praktijkvoorbeelden

Doorsturen
Hier vindt u een selectie van veelomvattende of inspirerende praktijkvoorbeelden. Via de pagina’s met ondersteunende middelen vindt u bovendien specifieke praktijkvoorbeelden die u bij de invulling voor uw organisatie kunnen inspireren.

Voorbeelden van beleid ongewenst gedrag zijn:

Andere praktijkvoorbeelden:
Op de website Duidelijk over agressie staan meerdere voorbeelden, verdeeld over een aantal thema's, uit de zorg en jeugdzorg.

Project Samen tegen agressie van De Hoop ggz
Het project bestaat uit een pakket maatregelen om agressie te voorkomen, het aantal voorvallen te beperken en om voorvallen van agressie op juiste wijze af te handelen. De Hoop ggz ontwikkelde hiervoor ondermeer een bewustwordingscampagne, een training voor medewerkers en cliënten en een emotiewijzer. Daarnaast is een agressiecoach onderdeel van het project. Deze agressiecoach helpt medewerkers agressievoorvallen te hanteren en zorgt voor afhandeling ervan via een nazorgloket. De ontwikkelde producten zijn te downloaden op de site van De Hoop.

Praktijkverhalen vanuit de verpleging en verzorging:
Bekijk ook de informatie over het verbetertraject probleemgedrag

Omgaan met roddelen in een team

Zorgorganisatie Beweging 3.0 werkt aan de sociale veiligheid in teams met een opdracht 'roddelen'. De leidinggevende leest een situatie voor en vraagt bijvoorbeeld 'Spreek jij je collega aan als je hoort dat zij of hij roddelt? De leidinggevende vraagt medewerkers of in hun ogen wel of geen sprake is van roddelen. Of dat de medewerker het niet weet. Omdat de medewerkers hun antwoord toelichten ontstaat uitwisseling en zicht op hoe collega's met situaties omgaan. De opdracht ‘Is dit nou roddelen of…?’ maakt deel uit van de werkwijze 'Arboplezier in een kwartier'.