Arbocatalogus voor Verpleeg-,
Verzorgingshuizen en Thuiszorg

Werkdruk

Doorsturen
Feiten

Ruim 40% van de werknemers in de gezondheidszorg geeft aan dat zij te maken hebben met een te hoge werkdruk (Nationale Enquete Arbeidsomstandigheden (NEA) 2009).
Werkdruk en werkstress is een belangrijke oorzaak van verzuim: bijna 24% van de zorgmedewerkers geeft aan dat dit de meest recente reden is voor werkgerelateerd verzuim (Arbobalans, 2010).
Meer dan de helft van de zorgmedewerkers vindt werkdrukmaatregelen noodzakelijk (Arbobalans, 2010)
Meer dan 80% van de verpleegkundigen en verzorgenden in VV geeft aan dat verlaging van de werkdruk belangrijk is voor de aantrekkelijkheid van het beroep. In de thuiszorg is dat ruim 50% van de verpleegkundigen en verzorgenden (NIVEL 2010, panelgegevens).

Wanneer een medewerker structureel niet kan voldoen aan de eisen het het werk, raakt zijn werkdrukbalans ontregeld. De werkdruk is dan te hoog of te laag, de medewerker ervaart werkstress.

Een structureel ontregelde werkdrukbalans is een probleem voor de medewerker én voor de organisatie.

Informatie en voorbeelden van signalen van een ontregelde werkdrukbalans vindt u in het artikel: Werkdrukbalans en energie.

De aanpak “Sturen op Werkdrukbalans en Energie” maakt het mogelijk om het thema werkdruk vanuit verschillende gebruikersperspectieven aan te pakken:
1. Medewerkers
2. Leidinggevenden
3. De zorgorganisatie
4. De medezeggenschap

Algemene informatie over de opzet van “Sturen op Werkdrukbalans en Energie” vindt u in de Wegwijzer.

Klik op het plaatje van een gebruikersgroep om direct naar de Toolkit van die groep te gaan.

Documenten