Arbocatalogus voor Verpleeg-,
Verzorgingshuizen en Thuiszorg

Medewerkers

Doorsturen
De toolkit bevat voor elke gebruikersgroep (medewerkers, leidinggevenden, organisatie, medezeggenschap) verschillende manieren, activiteiten en hulpmiddelen voor het sturen op werkdrukbalans en energie.
Om een totaalbeeld te krijgen kunt u de volgende documenten lezen:
Aan de slag:
Er kunnen verschillende redenen zijn om aan de slag te gaan met de toolkit. Voorbeelden zijn:

  • Je bent nieuwsgierig naar het onderwerp werkdruk en je wilt er meer over weten
  • Je ervaart zelf problemen met werkdruk en je wilt grip krijgen op oorzaken
  • Je wilt beleid maken voor werkdruk en je zoekt handvatten voor inhoud en proces
  • Je wilt beleid van de zorgorganisatie beoordelen op inhoud en resultaat
  • Je wilt reageren op signalen over onvrede met de werksituatie
  • Je wilt input over het adequaat organiseren van werk om zo werkdruk te beheersen
  • Je wilt een plan maken met verbeteracties
De toolkit voor medewerkers
Wegwijzer gebruik toolkit Sturen op Werkdrukbalans

Wat wilt u?Hulpmiddelen
Klik op de link
 
Wat is het voor een hulpmiddel?

Meer weten over de achtergronden van werkdrukWerkdrukbalans en EnergieArtikel
Een rondleiding door de toolkitHandleiding medewerkersBrochure voor medewerkers met informatie over de opzet en toepassing van de toolkit
Ideeën opdoen voor slimme maatregelen  Maatregelen Werkdrukbalans en Energie Overzicht van slimme maatregelen, die er toe doen om te sturen op de werkdrukbalans
Weten waar ik op moet letten Werkdruksignalen in de praktijkPraktische voorbeelden van werkdruksignalen
Werkdruk vermijden door slim organiseren van arbeid  Best practices voor organisatiespecifiek Sturen op Werkdrukbalans en EnergiePraktische tips voor het slim organiseren en inzetten van personeel
Weten wat mijn eigen werkdrukrisico's zijn Uitleg Vragenlijst Werkdrukbalans en EnergieEen persoonlijke vragenlijst over werkdrukbeleving en een rapportage met tips voor verbetering  
In mijn eigen praktijk werkdrukrisico's en plezier in het werk herkennen en benoemenFocus Werkdruk en Energie
Kaartjes Focus Werkdruk en Energie
Een manier om de werkdruk(beleving) in het team tastbaar en bespreekbaar te maken
De werkdrukbalans in ons team verbeteren      Beelden van Werkdruk
Formulier Beelden van Werkdruk
Werkdrukacties
Checklist Werkoverleg en Sturen op Werkdrukbalans en Energie
Een manier om werkdruk in het team te bespreken en samen verbeteracties te bedenken
Hoe denkt de leidinggevende over de werkdruk?   Uitleg Vragenlijst en Checklist Optimale ConditiesEen checklist voor de leidinggevende over de werkdruksituatie en een rapportage met tips voor verbetering
Sturen op werkdrukbalans Cockpit Werkdruk en EnergiePraktische tips voor het inrichten en toepassen van een gegevensbestand (cockpit) met aangrijpingspunten voor sturing op 5 werkdrukbalans thema's
Weten vanuit welke rol ikzelf of anderen kunnen sturen op een goede werkdrukbalansRollen en bijdragen Sturen op Werkdrukbalans en EnergiePraktische informatie over een gangbare toedeling van taken en verantwoordelijkheden bij de aanpak van werkdruk
Plannen maken voor de aanpak van werkdruk Een werkdrukplan opzetten
Checklist Aftrap Sturen op Werkdrukbalans en Energie
Een stappenplan voor de aanpak van werkdruk
Praktische tips voor de opzet van een werkdrukplan (groot of klein)
Plannen voor de aanpak van werkdruk toetsenChecklist Veranderaanpak Inhoud en ProcesPraktische tips voor toetsing op relevantie en haalbaarheid van een werkdrukplan
Weten hoe onze zorgorganisatie scoort op werkdruk  Uitkomsten recent eigen onderzoek (medewerkertevredenheid, Medewerkermonitor, ZorgRIE) vergelijken met branchescores