Arbocatalogus voor Verpleeg-,
Verzorgingshuizen en Thuiszorg

Wegwijzer Toolkit

Doorsturen
Wegwijzer gebruik Toolkit Sturen op Werkdrukbalans

De toolkit is ingericht voor vier gebruikersgroepen: medewerkers, leidinggevenden, zorgorganisatie, medezeggenschap.

De toolkit onderscheidt per gebruikersgroep verschillende manieren, activiteiten en hulpmiddelen voor het sturen op werkdrukbalans en energie. De volgende documenten helpen de samenhang tussen de onderscheiden hulpmiddelen inzichtelijk te maken:
Per gebruikersgroep kunnen er verschillende redenen zijn om aan de slag te gaan met de toolkit.
Voorbeelden zijn:
  • Je bent nieuwsgierig naar het onderwerp werkdruk en je wilt er meer over weten
  • Je ervaart zelf problemen met werkdruk en je wilt grip krijgen op oorzaken
  • Je wilt beleid maken voor werkdruk en je zoekt handvatten voor inhoud en proces
  • Je wilt beleid van de zorgorganisatie beoordelen op inhoud en resultaat
  • Je wilt reageren op signalen over onvrede met de werksituatie
  • Je wilt input over het adequaat organiseren van werk om zo werkdruk te beheersen
  • Je wilt een plan maken met verbeteracties
Klik op één van de gebruikersgroepen om naar de Toolkit te gaan.
MedewerkersLeidinggevendenZorgorganisatiesMedezeggenschap