Arbocatalogus voor Verpleeg-,
Verzorgingshuizen en Thuiszorg

Zorgorganisatie

Doorsturen
De toolkit bevat voor elke gebruikersgroep (medewerkers, leidinggevenden, organisatie, medezeggenschap) verschillende manieren, activiteiten en hulpmiddelen voor het sturen op werkdrukbalans en energie.
Om een totaalbeeld te krijgen kunt u de volgende documenten lezen:
Aan de slag:
Er kunnen verschillende redenen zijn om aan de slag te gaan met de toolkit. Voorbeelden zijn:

  • Je bent nieuwsgierig naar het onderwerp werkdruk en je wilt er meer over weten
  • Je ervaart zelf problemen met werkdruk en je wilt grip krijgen op oorzaken
  • Je wilt beleid maken voor werkdruk en je zoekt handvatten voor inhoud en proces
  • Je wilt beleid van de zorgorganisatie beoordelen op inhoud en resultaat
  • Je wilt reageren op signalen over onvrede met de werksituatie
  • Je wilt input over het adequaat organiseren van werk om zo werkdruk te beheersen
  • Je wilt een plan maken met verbeteracties
De toolkit voor zorgorganisatie

Wegwijzer gebruik toolkit Sturen op Werkdrukbalans

Wat wilt u?Hulpmiddelen
Klik op de link
 
Wat is het voor een hulpmiddel?

Meer weten over de achtergronden van werkdrukWerkdrukbalans en EnergieArtikel
Een rondleiding door de toolkitManagementbriefingBrochure voor management/beleidsmakers met informatie over de opzet en toepassing van de toolkit
Snel een indruk krijgen van de werkdrukbalansQuick Scan Sturen op Werkdrukbalans en Energie Checklist
Ideeën opdoen voor slimme maatregelen Maatregelen Werkdrukbalans en Energie Overzicht van slimme maatregelen, die er toe doen om te sturen op werkdrukbalans
Weten waar ik op moet lettenWerkdruksignalen in de praktijkPraktische voorbeelden van werkdruksignalen
Werkdruk vermijden door slim organiseren van arbeidBest practices voor organisatiespecifiek Sturen op Werkdrukbalans en Energie Praktische tips voor het slim organiseren en inzetten van personeel
Sturen op werkdrukbalans Cockpit Werkdruk en EnergiePraktische informatie over een gangbare toedeling van taken en verantwoordelijkheden bij de aanpak van werkdruk
Weten vanuit welke rollen wij kunnen sturen op een goede werkdrukbalans Rollen en bijdragen Sturen op
Werkdrukbalans en Energie
Praktische tips voor de opzet van een werkdrukplan (groot of klein)
Plannen maken voor de aanpak van werkdrukEen werkdrukplan opzetten
Checklist Aftrap Sturen op Werkdrukbalans en Energie
Een stappenplan voor de aanpak van werkdruk
Praktische tips voor de opzet van een werkdrukplan (groot of klein)
Plannen voor de aanpak van werkdruk toetsen Checklist veranderaanpak Inhoud en Proces Praktische tips voor toetsing op relevantie en haalbaarheid van een werkdrukplan
Weten welke werkdrukrisico's spelen bij medewerkers Uitleg Vragenlijst Werkdrukbalans en Energie
Vragenlijst Werkdrukbalans en Energie (versies voor
V&V, Thuiszorg, Kraamzorg, Jeugdzorg, Algemeen)
Een vragenlijst over werkdrukbeleving en een rapportage met tips voor verbetering
Weten met welke werkdrukrisico's de leidinggevenden rekening moeten houdenUitleg Vragenlijst en Checklist Optimale Condities
Vragenlijst en Checklist Optimale Condities (versies voor V&V
, Thuiszorg, Kraamzorg, Jeugdzorg, Algemeen)
Een checklist voor een leidinggevende over de werkdruksituatie en een rapportage met tips voor verbetering
Samen met medewerkers werkdrukrisico's en plezier in het werk herkennen en benoemenFocus Werkdruk en Energie
Kaartjes Focus Werkdruk en Energie
Een manier om de werkdruk(beleving) in een team tastbaar en bespreekbaar te maken
De werkdrukbalans in de organisatie of een team / afdeling verbeterenBeelden van Werkdruk
Formulier Beelden van Werkdruk
Werkdrukacties
Checklist Werkoverleg en Sturen op Werkdrukbalans en Energie
Een manier om werkdruk in een team te bespreken en samen verbeteracties te bedenken
Weten hoe onze zorgorganisatie scoort op werkdruk Uitkomsten recent eigen onderzoek (medewerkertevredenheid, Medewerkermonitor, ZorgRIE) vergelijken met branchescores