Arbocatalogus voor Verpleeg-,
Verzorgingshuizen en Thuiszorg

Zwangerschap en arbeid

Doorsturen
Iedere werknemer heeft recht op een veilige en gezonde werkplek.
Voor zwangere medewerkers gelden afwijkende regels en richtlijnen. Een goede bescherming in de zwangerschap en periode van borstvoeding start met goede arbeidsomstandigheden en een veilige, gezonde werkomgeving in verpleeg- en verzorgingshuizen en thuis- en kraamzorg. De wettelijke basis voor die maatregelen vindt u in het Arbobesluit en in de Arbeidstijdenwet.

Voor zwangere werkneemsters en werkneemsters die borstvoeding geven, zijn aanvullende maatregelen nodig. Deze maatregelen zijn nodig ter bescherming van:

  • de zwangerschap (om een miskraam of vroeggeboorte te voorkomen)

  • het ongeboren kind (om aangeboren afwijkingen of een laag geboortegewicht te voorkomen)

  • de borstvoeding (om terugslag op de borstvoeding te voorkomen)

  • de zuigeling (om het overbrengen van gevaarlijke stoffen of infectierisico’s door het geven van borstvoeding te voorkomen)

  • de gezondheid van de medewerkster zelf (de fysieke en psychische belastbaarheid van de vrouw verandert bij zwangerschap. Bepaalde werkzaamheden en daaruit voortvloeiende risico’s hebben een grotere impact op zwangere werkneemsters).