Arbocatalogus voor Verpleeg-,
Verzorgingshuizen en Thuiszorg

Ondersteunende middelen

Doorsturen
Voor ergocoaches is een brochure geschreven met praktische tips voor het gezond werken tijdens zwangerschap.

Verder bestaan voor het thema zwangerschap en arbeid geen specifieke ondersteunende middelen voor de branche VVT. Bij de thema’s biologische agentia, fysieke belasting, gevaarlijke stoffen en psychosociale arbeidsbelasting is, voor het aanbrengen van verbeteringen of het geven van voorlichting in het algemeen, informatie te vinden.