Arbocatalogus voor Verpleeg-,
Verzorgingshuizen en Thuiszorg

Zoekresultaten (11)

Doorsturen

Cytostatica

Bij de behandeling van patiënten met kanker (maar ook met chronische aandoeningen zoals reuma) kan gebruik worden gemaakt van cytostatica. Dit zijn medicijnen die de celgroei remmen. Ze worden ook wel celdelingremmende medicijnen genoemd. Voor elke soort kanker is er een speciale vorm van chemotherapie. Cytostatica vallen onder de categorie gevaarlijke stoffen. Als tijdens het werk vaak contact is met deze medicijnen kunnen deze kankerverwekkend zijn voor de hulpverlener. Cytostaticabehandeling... » lees meer

Richtlijnen

Een deel van alle cliënten wordt met cytostatica behandeld. Hulpverleners krijgen zeker niet dagelijks te maken met deze cliënten. Als het zich voordoet moet de medewerker op dat moment echter wel in staat zijn om dit te signaleren en voldoende kennis hebben om veilig te kunnen werken. Om cytostaticabesmetting van de medewerker en anderen te voorkomen moet de organisatie er zorg voor dragen dat alle hulpverleners: Kunnen signaleren dat het een cliënt betreft die behandeld wordt met cytosta... » lees meer

Inventariseren

Om te zorgen dat behandelingen met cytostatica bij cliënten goed geïnventariseerd wordt, is het van belang dat de organisatie een aantal punten in zijn beleid opneemt:. Neem het doorgeven van gebruik van cytostatica aan betrokken thuiszorginstellingen en hun medewerkers op in uw leveringsvoorwaarden voor zorg aan cliënten; Neem contact op met het CIZ (Centrum indicatiestelling Zorg) in uw regio en maak afspraken over het benoemen van cytostaticabehandeling bij de indicatiebeschrijving;Zorg d... » lees meer

Ondersteunende middelen

Veilig omgaan met cytostatica in de thuiszorg is een digitaal instructieprogramma dat richtlijnen en protocollen geeft voor het veilig omgaan met cytostatica. Iedereen die toegang heeft tot een computer met een geluids- en videokaart kan het programma raadplegen. Het programma is geschikt voor alle medewerkers op alle niveaus. Het programma bestaat uit een algemeen gedeelte en is vervolgens ingedeeld naar werkzaamheden. Afhankelijk van de uit te voeren werkzaamheden kan de medewerker naar het de... » lees meer

Praktijkvoorbeelden

Een organisatiespecifieke richtlijn cytostatica. Een rapportage toetsing Specifieke RI&E Cytostatica uit 2006. » lees meer

Achtergrondinformatie

Een onderzoeksdocument uit het project cytostatica thuiszorg » lees meer