Arbocatalogus voor Verpleeg-,
Verzorgingshuizen en Thuiszorg

Zoekresultaten (35)

Doorsturen

Fysieke belasting

Fysieke belasting is de belasting die het lichaam ondervindt tijdens lichamelijke arbeid. Vooral gewrichten en spieren van rug, nek, schouders en ledematen staan hier aan bloot. Bewegen is gezond en belangrijk, maar lichamelijke overbelasting kan leiden tot gezondheidklachten en verzuim of kan zelfs langdurige uitval veroorzaken. Lichamelijke overbelasting is een van de belangrijkste veroorzakers van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Grofweg een derde van verzuim hangt samen met fysieke belast... » lees meer

Ondersteunende middelen

Er zijn in de loop der jaren verschillende middelen ontwikkeld die kunnen helpen fysieke overbelasting te voorkomen. Deze variëren van voorbeeld-protocollen, adviezen over werkhouding, het gebruik van hulpmiddelen tot praktische tips om knelpunten aan te pakken. Transferprotocol Een transferprotocol is een formulier waarop de afspraken staan die de zorgverleners met de cliënt maken over de wijze van tillen/verplaatsing en de wijze van zorgverlening. De afspraken zijn gebaseerd op de praktijkr... » lees meer

Inventariseren

Met alleen Praktijkrichtlijnen zijn we er niet. Het gaat erom dat er ook daadwerkelijk iets gebeurt. De Praktijkrichtlijnen zijn uitgewerkt naar instrumenten die gebruikt kunnen worden om problemen rond fysieke belasting in kaart te brengen en om op basis daarvan een plan van aanpak te formuleren. Ten eerste gaat het om een instrument waarmee het beleid fysieke belasting op organisatieniveau in kaart gebracht kan worden, de BeleidsSpiegel. Het tweede type instrument meet de mate van blootstellin... » lees meer

Richtlijnen

In het Arbobesluit is bepaald dat de arbeid zo wordt georganiseerd dat de fysieke belasting geen of zo weinig mogelijk gevaren met zich kan brengen voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemer. De Praktijkrichtlijnen fysieke belasting geven iedereen duidelijkheid over de grenzen tussen toelaatbare - en niet meer toelaatbare belasting tijdens het werk. Ze vormen daarmee de basis voor een effectief preventiebeleid in een instelling. Er zijn Praktijkrichtlijnen opgesteld voor zorgverleners... » lees meer

Praktijkvoorbeelden

Valprotocol Het Valprotocol van Allévo Thuiszorg is een Powerpoint-presentatie. Hierin wordt de cliënt weer tot stand gebracht met gebruik van een luchtmatras. Gedragsobservatiechecklist steunkous Zorgorganisatie Beweging 3.0 gebruikt voor haar medewerkers die werkzaam zijn in de verzorging een 'gedragsobservatiechecklist steunkous'. De inzet van deze checklist dient meerdere doelen. Uiteraard is het een check of medewerkers de steunkous zoals bedoeld aan- en uittrekken. Doordat collega’s e... » lees meer

Achtergrondinformatie

In 2007 is de Vierde Monitoring Fysieke belasting in Verpleeg- en Verzorgingshuizen uitgevoerd. Eerdere onderzoeken vonden plaats in 2001, 2003 en 2005. In de brochure “Arbeidsrisico’s in de verpleging, verzorging en thuiszorg” geeft de Inspectie SZW informatie over de belangrijkste arbeidsrisico’s en over de punten waarop de zij inspecteert. Voorbereid een inspectie in! De ErgoCoach pocket met de titel ‘Kennis is de basis’ is een handzaam boekje met veel tips en wetenswaardigheden... » lees meer