Arbocatalogus voor Verpleeg-,
Verzorgingshuizen en Thuiszorg

Zoekresultaten (14)

Doorsturen

Bedrijfshulpverlening

In dit deel van de Arbocatalogus wordt ingegaan op de organisatie van de bedrijfshulpverlening (BHV). BHV is het onderdeel van het arbobeleid dat gericht is op de beheersing van veiligheidsrisico’s in de zorgorganisatie. Het doel van de BHV is om bij calamiteiten of situaties die tot een calamiteit kunnen leiden snel in te kunnen grijpen. Een goede BHV-organisatie is daarmee belangrijk, maar is vanuit het oogpunt van zorginstellingen één van de belangrijkste bijzaken, aangezien zorginstellin... » lees meer

Richtlijnen

De zeven uitgangspunten voor het organiseren van een redelijke en functionele BHV-organisatie in een zorginstelling zijn: Verantwoorde zorg betekent ook de zorg voor een redelijke bedrijfshulpverleningVeiligheid is een gedeelde verantwoordelijkheidDraag zorg voor een realistische risico-inschatting en communiceer dezeAlle medewerkers moeten basis bedrijfshulpverleningsvaardigheden beheersenGebruik de zelfredzaamheid van patiënten en bezoekers Zorg voor een goede veiligheidscultuur Calamiteiten... » lees meer

Inventariseren

Zorginstellingen hebben specifieke risico’s die per instelling kunnen verschillen. De risico’s hangen bijvoorbeeld af van de grootte van de zorginstelling en welke soort zorg er geboden wordt. Daarom is het van belang om een gerichte risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) te maken. Instrumenten hiervoor zijn te vinden op www.zorgrie.nl. Meer algemene risico’s bevinden zich in elke zorginstelling. Lees in paragraaf 2.2 van het document Arbocatalogus Bedrijfshulpverlening over de be... » lees meer

Ondersteunende middelen

In de Arbocatalogus worden drie typen functionarissen werkzaam voor de BHV-organisatie beschreven: de veiligheidscoördinator, de BHV-instructeurs en de basishulpverleners. In bijlage 1 van het document Arbocatalogus Bedrijfshulpverlening vindt u als ondersteuning een meer gedetailleerde uitwerking van de taken van de basishulpverleners. De BHV-instructeur is verantwoordelijk voor het organiseren van trainingen en preventieve maatregelen en het monitoren van risico’s binnen de zorginstelling.... » lees meer

Praktijkvoorbeelden

In het document Arbocatalogus Bedrijfshulpverlening zijn op verschillende plekken organisatie praktijkvoorbeelden opgenomen. Deze voorbeelden illustreren op welke manier zorginstellingen hun BHV georganiseerd hebben. In paragraaf 2.4 is een aantal praktijkvoorbeelden van scenario’s uitgewerkt, zodat men een indruk krijgt van de mogelijke situaties en op welke manier er in een vergelijkbaar geval adequaat kan worden gereageerd. Het meest belangrijke in alle scenario’s is dat iedereen die aanw... » lees meer

Achtergrondinformatie

Voor meer achtergrondinformatie over de organisatie van BHV in een zorginstelling verwijzen wij naar onderstaande documenten en websites. Dit zijn bronnen waarop de Arbocatalogus Bedrijfshulpverlening is gebaseerd. Actiz (2014). Brandveiligheid in de langdurige zorg, Branchevisie en handleiding voor verantwoord brandveiligheidsbeleid. Arbokennisnet, dossiers Bedrijfshulpverlening en Brandbestrijding GHOR Nederland (2009). Landelijk model regionaal zorgcontinuïteitsplan voor GHOR-bureaus.... » lees meer