Arbocatalogus voor Verpleeg-,
Verzorgingshuizen en Thuiszorg

Zoekresultaten (9)

Doorsturen

Zwangerschap en arbeid

Iedere werknemer heeft recht op een veilige en gezonde werkplek. Voor zwangere medewerkers gelden afwijkende regels en richtlijnen. Een goede bescherming in de zwangerschap en periode van borstvoeding start met goede arbeidsomstandigheden en een veilige, gezonde werkomgeving in verpleeg- en verzorgingshuizen en thuis- en kraamzorg. De wettelijke basis voor die maatregelen vindt u in het Arbobesluit en in de Arbeidstijdenwet. Voor zwangere werkneemsters en werkneemsters die borstvoeding geven, z... » lees meer

Richtlijnen

In het Arbobesluit en de Arbeidstijdenwet staan specifieke regels voor het werken tijdens de zwangerschap en gedurende de periode van het geven van borstvoeding. Hieronder vindt u informatie over de meest relevante onderwerpen. Voorlichting Art. 1.42a Arbobesluit: Het is belangrijk dat werknemers goed worden voorgelicht over het werken tijdens de zwangerschap en in de periode van borstvoeding. De werkgever is verplicht deze voorlichting te geven binnen twee maanden nadat de zwangere medewerker... » lees meer

Inventariseren

In de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) wordt bijzondere aandacht besteed aan de volgende risico’s: Zware lichamelijke belasting Blootstelling aan gevaarlijke stoffen Blootstelling aan biologische agentia Werkstress Ploegendienst en nachtwerk Extreme kou of hitte Lawaai Trillingen Ioniserende straling Niet-ioniserende straling Werken onder overdruk Ongevaltrauma’s (door ongevallen en agressie & geweld) met risico’s voor de zwangerschap of het ongeboren kin... » lees meer

Ondersteunende middelen

Voor ergocoaches is een brochure geschreven met praktische tips voor het gezond werken tijdens zwangerschap. Verder bestaan voor het thema zwangerschap en arbeid geen specifieke ondersteunende middelen voor de branche VVT. Bij de thema’s biologische agentia, fysieke belasting, gevaarlijke stoffen en psychosociale arbeidsbelasting is, voor het aanbrengen van verbeteringen of het geven van voorlichting in het algemeen, informatie te vinden. » lees meer

Praktijkvoorbeelden

Hebt u een handig instrument ontwikkeld in uw instelling? Of hebt u een succesverhaal van een goed geïmplementeerde werkwijze binnen uw organisatie? Stuur het ons toe. Wij kunnen de actualiteit van een opgenomen praktijkvoorbeeld niet garanderen. Is een praktijkvoorbeeld (op onderdelen) niet meer up-to-date? Meld het ons dan! » lees meer

Achtergrondinformatie

Met de handreiking “Arbomaatregelen Zwangerschap en Werk’ ondersteunt de Stichting van de Arbeid werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers van branches of sectoren bij het maken van een arbocatalogus. » lees meer