Arbocatalogus voor Verpleeg-,
Verzorgingshuizen en Thuiszorg

Doorsturen

Vernieuwde werkdrukinstrumentarium Arbocatalogus VVT positief getoetst door Inspectie SZW

20-07-2012 -  De Inspectie SZW heeft in een brief van 13 juli 2012 laten weten dat zij het nieuwe werkdrukinstrumentarium in de Arbocatalogus VVT accepteert en dat zij dit zal overnemen als referentiekader bij haar inspecties in de VVT.

Het vernieuwde werkdrukinstrumentarium is ontwikkeld door AdMova met bjidragen van medewerkers uit vvt-instellingen.
Sedert mei 2012 staat het in de Arboctalogus VVT. Klik hier om daar naar toe te gaan.