Arbocatalogus voor Verpleeg-,
Verzorgingshuizen en Thuiszorg

Doorsturen

Ben jij duidelijk over agressie? Werk samen aan veiligheid in de zorg!

31-01-2018 -  Zorgmedewerkers werken dagelijks aan goede zorg en een veilige leef-en werkomgeving voor patiënten en collega’s. Belangrijk onderdeel hiervan is het omgaan met agressie. Het is van groot belang dat zorgorganisaties en medewerkers duidelijk zijn over agressie. Agressie komt voor, maar wordt niet geaccepteerd. In het project “Duidelijk over Agressie” is de afgelopen jaren hard gewerkt om de zorg veiliger te maken. In dit project zijn praktische tips en hulpmiddelen ontwikkeld om met elkaar het gesprek aan te gaan om incidenten zoveel mogelijk te voorkomen. Dit en meer kun je vinden op www.duidelijkoveragressie.nl.

Veiligheid in de praktijk

In de praktijk blijkt niet altijd duidelijk waar de grens ligt. Zo hanteren collega’s bijvoorbeeld verschillende normen. Of wordt agressie in de zorg normaal gevonden en als onderdeel van het werk gezien. Daarom is het belangrijk agressie te bespreken in teams en ook als organisatie duidelijk te zijn over agressie. Uit het programma veilig werken in de zorg zijn veel praktijkvoorbeelden beschikbaar hoe met agressie om te gaan. RIBW Kennemerland, een organisatie voor mensen met psychische of psychosociale problematiek zegt in haar praktijkvoorbeeld het volgende over de agressiewijzer van duidelijkoveragressie.nl:

‘Het resultaat van het bespreken in de organisatie hoe je met agressie omgaat, is dat medewerkers veel vaker op dezelfde manier handelen en dezelfde grenzen hanteren bij cliënten. Cliënten hebben daardoor meer duidelijkheid en structuur; ze weten wat ze kunnen verwachten en gaan minder op zoek naar de grens, waardoor situaties minder vaak escaleren.’

Meer informatie:
Op de website duidelijkoveragressie.nl vind je praktische tips hoe om te gaan met agressie. Zoals de agressiewijzer om te bespreken hoe je als team omgaat met agressief gedrag en waar de grens ligt. Medewerkers kunnen zo gewenst gedrag stimuleren en waar nodig agressie de-escaleren. Wanneer de grens wordt overschreden wordt daar een passende reactie op gedaan. Ben je benieuwd geworden en wil je meer informatie? Kijk op duidelijkoveragressie.nl