Arbocatalogus voor Verpleeg-,
Verzorgingshuizen en Thuiszorg

Doorsturen

Gebruik de verkorte Arbocheck!

24-05-2018 -  De Arbocheck is een beoordeling van de fysieke arbeidsomstandigheden waaronder medewerkers zorg moeten verlenen bij een individuele cliënt. De Arbocheck is benoemd in het actieplan (Ont)Regel de Zorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het doel van het actieplan is meer tijd voor de patiënt en meer werkplezier voor de zorgverlener. De sociale partners die betrokken zijn bij A+O VVT steunen dit doel en promoten de verkorte arbo checklist. U vindt hier de Arbocheck voor huishoudelijke zorg, verpleging en verzorging en kraamzorg.

Wat is de Arbocheck?

De Arbocheck is een beoordeling van de fysieke arbeidsomstandigheden waaronder medewerkers zorg moeten verlenen bij een individuele cliënt. Deze check wordt meestal bij de start van de zorgverlening afgenomen. Indien nodig worden afspraken gemaakt met de cliënt. De Arbocheck maakt duidelijk welke aanpassingen (aan materialen en werkomgeving) eventueel moeten plaatsvinden en/of welke hulpmiddelen de organisatie of de cliënt moet inzetten om te komen tot een gezonde arbeidssituatie en een veilige situatie voor de cliënt. Er is een Arbocheck voor huishoudelijke zorg, verpleging en verzorging en kraamzorg.


Arbocheck als schrappunt

Begin dit jaar hebben professionals uit zeven beroepsgroepen samen met alle betrokken partijen in schrap- en verbetersessies 62 concrete schrappunten geformuleerd, met een uitwerking van wat er met welke partij moet worden geregeld om ze ook daadwerkelijk te realiseren. Deze punten vormen een belangrijke bouwsteen voor het programma (Ont)Regel de Zorg en zijn verwerkt in de desbetreffende sectorplannen. Voor wijkverpleegkundigen is schrappunt 8: Wij schrappen het standaard invullen van de arbo checklist bij iedere cliënt. De toelichting die hierbij wordt gegeven: Wijkverpleegkundigen moeten van hun werkgever standaard en bij iedere cliënt een arbo checklist invullen om hun eigen arbeidsomstandigheden in kaart te brengen. Sociale partners willen dat zorgaanbieders en zorgmedewerkers goede arbeidsomstandigheden hebben. Een arbo checklist is een hulpmiddel en moet zo efficiënt en kort mogelijk zijn. ActiZ, BTN, FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn, FBZ en NU’91 promoten daarom de verkorte arbo checklist en blijven onderzoeken hoe deze zo efficiënt mogelijk kan zijn.