Arbocatalogus voor Verpleeg-,
Verzorgingshuizen en Thuiszorg

Doorsturen

Instrumenten meten fysieke belasting vernieuwd

16-06-2014 -  Er zijn nieuwe versies beschikbaar van de BeleidsSpiegel, Rugradargrafiek en Tilthermometer. Met deze instrumenten kunt u de problemen rond fysieke belasting in kaart brengen om vervolgens een plan van aanpak voor verbetering op te stellen. De instrumenten zijn weer up-to-date en bevatten toelichtingen en verwijzingen naar relevante informatie. Een klankbordgroep van medewerkers uit vvt-organisaties heeft bijgedragen aan de praktische toepasbaarheid van de instrumenten.
De instrumenten vindt u op http://www.arbocatalogusvvt.nl/arbocatalogus/fysieke-belasting/inventariseren.

Er is nog meer in ontwikkeling, o.a. een rugradar voor de kraamzorg en een app van de Tilthermometer.