Arbocatalogus voor Verpleeg-,
Verzorgingshuizen en Thuiszorg

Doorsturen

Instrumenten fysieke belasting vernieuwd

13-02-2015 -  Transferprotocollen, hoe en wat?
Zorgorganisaties maken steeds meer gebruik van een Transferprotocol. Dat is niet zonder reden. Wetenschappelijk onderzoek van de Erasmus Universiteit geeft aan dat het noteren van transferafspraken op een Transferprotocol, op basis van de Praktijkrichtlijnen Fysieke Belasting, gerelateerd is aan het consequent gebruik van transferhulpmiddelen. Zo simpel kan het dus zijn.
LOCOmotion heeft in opdracht van A+O VVT en samen met de Klankbordgroep Fysieke Belasting VVT het inmiddels verouderde document ‘Transferprotocollen, hoe en wat?’ volledig herzien en geactualiseerd. Je vindt er voorbeelden en tips om succesvol met een Transferprotocol te werken. Aan de hand hiervan kun je weloverwogen keuzes maken over het type, de vorm en de wijze van invoeren van een Transferprotocol. Je kunt ‘Transferprotocollen, hoe en wat?’ hier downloaden.

KraamRadar
Voor verschillende functies zijn instrumenten beschikbaar om problemen met fysieke belasting in kaart te brengen. Specifiek voor de kraamzorg is de KraamRadar ontwikkeld. LOCOmotion heeft dit in opdracht van A+O VVT gedaan samen met drie kraamzorgorganisaties. De opzet van de KraamRadar is vergelijkbaar met die van de RisicoRadar. Iedere kraamverzorgende vult er een in en je kunt de resultaten op individueel, team- of organisatieniveau analyseren. Je kunt de KraamRadar hier downloaden.