Arbocatalogus voor Verpleeg-,
Verzorgingshuizen en Thuiszorg

Doorsturen

MeetUp Verzuim: inzichten & aanpak!

25-09-2017 -  Het (langdurig) verzuim in de VVT stijgt de laatste paar jaar gestaag. ActiZ en sociale partners hebben in de cao VVT 2016-2018 afgesproken activiteiten te initiëren die werkgevers en werknemers kunnen ondersteunen bij het voorkomen en aanpakken van verzuim. Als aftrap organiseren sociale partners op dinsdagochtend 28 november 2017 wederom een ‘MeetUp Verzuim’.

In de MeetUp op 28 november 2017 staan actuele inzichten omtrent preventie en verzuimaanpak centraal. Let op: er is ook een MeetUp georganiseerd op 10 oktober 2017. Deze is al vol! Het programma op beide data is identiek.

Na een brede beschouwing van het thema, zullen vijf (advies)organisaties een korte presentatie houden. Dit doen zij ieder vanuit een eigen visie en benadering. Zij presenteren daarbij ook hun advies- en ondersteuningsaanbod dat zij op verzoek van sociale partners voor werkgevers hebben ontwikkeld. Een onderdeel daarvan is in het bijzonder voor ondernemingsraden en personeelsvertegenwoordigers, met als doel de medezeggenschap te ondersteunen in het oppakken/verbeteren van haar rol en bevoegdheden bij preventie- en verzuimbeleid in de organisatie. In aansluiting op de presentaties is er een korte paneldiscussie tussen de zaal en de aanbieders.

De ochtend wordt afgesloten met een markt waar de deelnemers nader kennis kunnen maken met het advies- en ondersteuningsaanbod voor de VVT. De (advies)organisaties die een aanbod voorbereiden zijn: stichting IZZ, Falke & Verbaan, Focus Werkt, PFZW i.s.m. bureau Gerritsen en SBI Formaat.

Wanneer
Dinsdag 28 november 2017
Inloop vanaf 9.30 uur, aanvang 10.00 uur en afsluiting om 13.00 uur.

Waar
NBC, Blokhoeve 1 in Nieuwegein

Voor wie
Bestuurders/directeuren, HRM/P&O, OR/PVT, arbo- en verzuimadviseurs
Deelname staat open voor maximaal twee deelnemers per organisatie en in totaal voor maximaal 100 deelnemers. Bij grote belangstelling wordt een tweede bijeenkomst georganiseerd.

Gratis deelname
Deelname is gratis en een lunch is inbegrepen.

Programma en aanmelding

U kunt vanaf nu aanmelden via de website van Actiz.

Zodra het definitieve programma bekend is wordt deze toegezonden aan de deelnemers.