Arbocatalogus voor Verpleeg-,
Verzorgingshuizen en Thuiszorg

Doorsturen

Nieuw! App TilThermometer en Arbocheck 2.0

07-12-2015 -  Werken in de vvt-branche is in toenemende mate fysiek belastend en leidt bij steeds meer medewerkers tot fysieke klachten. Het is daarom van belang dat organisaties en medewerkers voortdurend aandacht hebben voor een goed preventiebeleid en het toepassen van de praktijkrichtlijnen fysieke belasting. In deze Arbocatalogus staan diverse instrumenten die hierbij kunnen ondersteunen. Het afgelopen jaar zijn al diverse instrumenten vernieuwd. Met de App TilThermometer en de Arbocheck 2.0 sluiten we deze vernieuwingsslag af.

App TilThermometer
Een van de bestaande instrumenten is de TilThermometer. Hiermee kun je de problemen rond fysieke belasting bij cliëntgebonden handelingen in kaart brengen. De TilThermometer is nu ook als App beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie. De App is vooral handig voor ErgoCoaches en teammanagers die snel een overzicht willen krijgen van de stand van zaken.

Arbochecks in nieuwe vorm
Een arbocheck helpt organisaties en zorgverleners om de woon- en zorgsituatie van hun cliënten bij de aanvang van de zorg te checken op werkomstandigheden en om een eerste stap te maken bij het oplossen van geconstateerde knelpunten. De Arbocheck 2.0 is een basisformulier dat door de zorgverlener verder kan worden aangevuld.

De Arbocheck2.0 bestaat uit drie Arbochecks die afhankelijk van het werkveld op maat kunnen worden ingezet:
  • de Arbocheck Verpleging en Verzorging,
  • de Arbocheck Huishoudelijke zorg,
  • de Arbocheck Kraamzorg.
Deze Arbochecks en algemene informatie over de arbocheck staan op de pagina ‘Ondersteunende middelen’.