Arbocatalogus voor Verpleeg-,
Verzorgingshuizen en Thuiszorg

Doorsturen

Nieuw: RIVM-folder ‘Antibioticaresistentie in de thuiszorg’

12-07-2017 -  Misschien bent u al bekend met de LCI-richtlijn BRMO (Bijzonder Resistente Micro-Organismen)? Juist omdat de toepasbaarheid van richtlijnen in de praktijk zo belangrijk is, maakt het RIVM naast deze richtlijn een aantal folders voor diverse doelgroepen. In deze nieuwe folder staat de thuiszorg centraal.

Hoe voorkomt u als medewerker dat resistente bacteriën niet overgedragen worden naar kwetsbare cliënten? De standaard hygiëne- en preventiemaatregelen toepassen is vaak al genoeg. De folder ‘Antibioticaresistentie in de thuiszorg: voorkom verspreiding van resistente bacteriën met de standaard (hygiëne)maatregelen’ zet ze nog eens voor u op een rijtje.

Steeds meer bacteriën ontwikkelen resistentie tegen antibiotica. Door het strikte beleid in Nederland komen relatief weinig resistente bacteriën bij mensen voor. In de meeste andere landen is dit een veel groter probleem. Samen met andere professionals uit de zorg, veehouderij, voeding en milieu proberen we door de integrale ‘One Health’-aanpak de antibioticaresistente laag te houden. De ‘One Health’-aanpak richt zich onder andere op zorgvuldig gebruik van antibiotica, stimuleren van infectiepreventie, verbeteren van monitoring en toezicht, onderzoek naar nieuwe middelen en alternatieven en communicatie. Meer informatie, zoals de folder en de richtlijnen, is te vinden op de website van het RIVM.