Arbocatalogus voor Verpleeg-,
Verzorgingshuizen en Thuiszorg

Doorsturen

Hoe kunt u de Arbocatalogus gebruiken?

Elke werkgever moet een Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) hebben. In een RI&E staan welke risico’s er zijn voor de veiligheid en gezondheid binnen de eigen organisatie. Naast de risico’s legt een werkgever in een Plan van Aanpak bij de RI&E ook vast welke maatregelen hij gaat nemen. In de Arbocatalogus staat voor een aantal belangrijke risico’s in uw branche informatie om de situatie in uw organisatie nog verder in kaart te brengen. Deze informatie staat onder het kopje inventariseren. Wilt u weten waar uw organisatie aan moet voldoen voor het onderwerp of wilt u beoordelen of uw organisatie het goed doet? De richtlijnen staan per arbeidsrisico beschreven.
Wilt u verbeteringen aanbrengen of voorlichting geven dan vindt u de informatie bij ondersteunende middelen. Hier vindt u inlichtingen om een goed beleid in uw organisatie op te zetten, tot hele praktische tips voor medewerkers in het omgaan met risicovolle handelingen. Bij de praktijkvoorbeelden kunt u zien hoe collega’s van u in de praktijk vorm geven aan een goede en veilige werksituatie. De achtergrondinformatie geeft verdiepingen zoals onderzoeken over het onderwerp, maar ook website adressen naar informatieve websites over het onderwerp.