Arbocatalogus voor Verpleeg-,
Verzorgingshuizen en Thuiszorg

Doorsturen

Veelgestelde vragen

Wat staat er in de Arbo-wet over de Arbocatalogus?
Werkgevers en werknemers moeten zich houden aan de doelvoorschiften uit de Arbowetgeving (Arbowet, Arbobesluit en Arboregeling). Een Arbocatalogus kan daarbij helpen. Strikt genomen komt de term Arbocatalogus niet voor in de Arbo-wet. In een toelichting op de wet staat wel dat de Arbocatalogus een hulpmiddel kan zijn voor het voldoen aan de doelvoorschriften. De Arbocatalogus is erkend, breed gedragen en ontwikkeld door en onder verantwoordelijkheid van de sociale partners. Wie met een Arbocatalogus werkt, weet dat hij goed zit en voldoet aan de wettelijke eisen.

Wat is het verschil tussen een Arbocatalogus en een Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)?
Een Arbocatalogus biedt praktische oplossingen voor al in kaart gebrachte risico’s en voor algemene verplichtingen uit de Arbo-wet maar is niet verplicht. Een RI&E spoort risico’s op, evalueert deze en is wel verplicht.

Moet ik met een Arbocatalogus werken?
Nee, dat hoeft niet. U mag ook op een andere manier aan de wettelijke doelvoorschriften voldoen. Maar een Arbocatalogus bevat de ‘standaardoplossingen’ waarmee u aan de wettelijke doelvoorschriften kunt voldoen voor de branche. Een Arbocatalogus is door werkgevers en werknemers zelf in het leven geroepen, wordt door de branche zelf gevuld, breed gedragen en de Arbeidsinspectie zal minder vaak en minder diepgaand controleren bij de aanwezigheid van een Arbocatalogus.

Mijn collega zei dat de Arbeidsinspectie bedrijven die ‘meedoen’ met een Arbocatalogus niet meer controleert. Klopt dat?
Indien de sector of branche met een Arbocatalogus werkt, kunt u er van uitgaan dat de Arbeidsinspectie minder vaak en minder intensief inspecteert.

De overheid stelt minder regels. Dan heb ik toch geen Arbocatalogus nodig?
Minder regels is niet hetzelfde als minder verantwoordelijkheid. Het einddoel is gezond en veilig werk. Dat bereikt u bijvoorbeeld door de oplossingen uit een arbocatalogus na te leven.