Arbocatalogus voor Verpleeg-,
Verzorgingshuizen en Thuiszorg

Doorsturen

Vragen

U hebt een vraag over de Arbocatalogus VVT of naar aanleiding van de Arbocatalogus VVT. U vindt geen antwoord op uw vraag bij de FAQ (veelgestelde vragen). Afhankelijk van uw vraag kunt u een antwoord op uw vraag krijgen binnen of buiten uw organisatie.

De mogelijkheden binnen de organisatie
  • De directie en het management zijn verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden binnen uw organisatie. Voor informatie over keuzes in het beleid, wat doen we binnen deze organisatie wel of niet aan een bepaald probleem, ligt bij hen.
  • De adviseurs van P&O / HRM en, indien aanwezig, een Arbocoördinator hebben binnen de organisatie vaak de meeste kennis over de Arbo-wet en Arboregelgeving. Verder kennen zij de specifieke situatie binnen uw organisatie. U kunt daarbij denken aan gegevens uit de RI&E, beleidsplannen en actieplannen.
  • De preventiemedewerker, een medewerker met preventietaken, werkt mee aan goede arbeidsomstandigheden binnen uw organisatie. Taken van deze medewerker zijn onder meer meewerken aan de RI&E en de uitvoering van het plan van aanpak. De preventiemedewerker adviseert ook de OR of personeelsvertegenwoordiging. Het kan zijn dat de preventiemedewerker een P&O adviseur of Arbocoördinator van uw organisatie is.
  • De OR kijkt mee met het gehele Arbobeleid van de organisatie en weet daardoor veel vragen van medewerkers te beantwoorden over de situatie in de eigen organisatie.
  • De ergocoach ondersteunt en begeleidt collega’s met vraagstukken over fysieke belasting op de werkvloer. Samen met het team bekijkt de ergocoach hoe bepaalde handelingen en werkzaamheden minder belastend kunnen worden gemaakt of voorkomen kunnen worden.
  • De bedrijfsarts of arbodienst die voor uw organisatie werkt is een externe deskundige die u kunt raadplegen. Specifieke contactgegevens kunt u krijgen van uw leidinggevende of P&O.De mogelijkheden buiten de organisatie
Vragen kunt u richten aan het projectsecretariaat van de Arbocatalogus VVT. Het projectsecretariaat beantwoordt uw vraag indien nodig na reaadpleging van een deskundige. Stel uw vraag op het formulier onderaan deze pagina.

U kunt uw vragen ook stellen aan een van de werkgevers- of werknemerspartijen die de Arbocatalogus VVT hebben opgesteld. Hieronder vind u de contactgegevens, waarbij soms een specifiek contactpersoon genoemd staat voor vragen over de Arbocatalogus VVT.

Werkgeverspartijen:

ActiZ
Postbus 8258
3503 RG Utrecht

Oudlaan 4
Utrecht
T 030 273 93 93
F 030 273 97 87
E info@actiz.nl
www.actiz.nl

BTN
Postbus 4050
4900 CB Oosterhout (NB)

Everdenberg 5
4902 TT Oosterhout (NB)
T 0162 46 00 77
E info@branchebelang-thuiszorg.nl
www.branchebelang-thuiszorg.nl

Werknemersorganisaties

ABVAKABO FNV
Postbus 3010
2700 KT Zoetermeer

Boerhaavelaan 1
2713 HA Zoetermeer
T 0900 228 25 22 (0,10ct/min)
F 079 352 12 26
www.abvakabofnv.nl

CNV Publieke Zaak
Postbus 84500
2508 AM Den Haag

Carnegielaan 1
2517 KH Den Haag
T: 070 - 416 06 00
F: 070 - 416 06 90
E: denhaag@cnvpubliekezaak.nl
www.mijnvakbond.nl

FBZ
Postbus 20058
3502 LB Utrecht
Janssoniuslaan 34-36
3528 AJ Utrecht

telnr. (030) 670 27 08
faxnr. (030) 670 27 00
e-mail: bureau@fbz.nu
site: www.fbz.nu
Contactpersoon FBZ: drs. F.W.B. Seifert

NU'91
Postbus 6001
3502 PA Utrecht

Bernadottelaan 11
3527 GA Utrecht
T 030 296 41 44
F 030 296 39 04
E nu91@nu91.nl
www.nu91.nl

Vragen

Heeft u vragen over de arbeidsomstandigheden op uw werk? Neem dan contact op met de arbocoördinator van uw werkgever of met de afdeling HRM.

Voor vragen over de website kunt u gebruik maken van onderstaand formulier.

U kunt ook contact opnemen met een van de werkgevers- of werknemersorganisaties in de branche: